Boktips


Motorbåten av M.H Bauer

Motorbåten av M.H Bauer

Det här är från början en utländsk bok skriven av den tyske båtkonstruktören M.H Bauer, och har på orginal språket utkommit i en mängd upplagor. Den här svenska upplagan är översatt och bearbetad för svenska förhållanden av Gunnar Cristiernin, och är baserad på den 7:e tyska upplagan.

 


Citat ur förordet till den svenska upplagan:
"Här får läsaren en uppfattning icke blott om en båts konstruktion och uppbyggnad utan även om en hel del förhållanden, som uppstå, då en båt rör sig på sjön, då propellern och rodret komma i verksamhet o.s.v. Dessutom tillkomma råd angående båtens ut- och avrustning m.m.
   Teorierna för olika motortypers verkningssätt äro ävenledes, som det synes mig, framlagda på ett populärt sätt, vilket icke utesluter, att vissa detaljer också kunna intressera den mera försigkommne.
   En bok av föreliggande slag blir delvis aldrig omodern, och här är även det, som rör sig, fullföljt till det för närvarande modernaste".

Det här är en informations rik bok på 172 sidor om båtar, byggnadssätt och motorer som pryder sin plats i bokhyllan.


Författaren redogör inledningsvis för motorbåtens konstruktion, byggnadssätt och material. Därefter förklaras olika motorers uppbyggnad och funktion, även backanordningar och resten av framdrivningssystemet förklaras på ett klart och lättfattat sätt. Sedan kommer några tips på hur höst och vårrustning bör utföras, och slutligen ett kapitel om brandfaran ombord på båtar.
 
Tillbaka