Boktips


Min motorbåt

Min motorbåt Skrov-motor-sjö! Först när det samspelet är perfekt är båten vad den skall vara. Marindirektör Curt Borgenstam som lett projekterings- och konstruktionsarbetet för flottans motortorpedbåtar, och som samarbetat med en mångfald varv och motortilverkare, har väsentliga saker att säga om detta. Hans erfarenheter kommer här läsaren till del.


Förord

»Det plägar så tillgå uti Skeppsbyggnad, att man bjuder till den ena gången efter den andra, var och en efter den insikt han äger, att förbättra skeppens skapnad. ..»

Dessa tänkvärda ord står att läsa i den store skeppsbyggmästaren af Chapmans »Tractat om Skeppsbyggeriet», som skrevs för mer än 150 år sedan. De är lika aktuella ännu i dag. Båtbyggnadskonstens utveckling har ständigt präglats av denna strävan att fullkomna och förbättra, att pröva nya vägar och problemlösningar, att utnyttja nya tekniska landvinningar ifråga om material, byggnadsmetoder, maskinteknik och formgivning.
   Mot detta nyskapande har balanserats sjömannens medfödda konservatism, baserad på praktisk erfarenhet och nedärvda traditioner. Denna ständigt fortlöpande växelverkan mellan gammalt och nytt har, när det gäller motorbåten, resulterat i ett driftsäkert, lättskött och mångsidigt användbart flytetyg, skapat för nytta och nöje, som rekreations- och transportmedel.
   Motorbåten, och den skeppsbyggnadkonst, som ligger till grund för dess utformning, skötsel och användning, utgör ämnet för den bok, som härmed presenteras. Den är tillkommen i första hand för att ge båtägare och båtintresserade en praktisk handledning i motorbåtens skötsel och underhåll. Det är även min förhoppning att fackmännen inom båtbranschen, konstruktörer och båtbyggare, i densamma skall finna några synpunkter och uppgifter av värde för sin verksamhet.

Till alla vänner inom båtbranschen, som välvilligt ställt sin fackkunskap till förfogande och därigenom värdefullt bidragit till bokens tillkomst, ber jag få rikta ett varmt tack. Jag vänder mig därvid främst till marindirektör Tore Herlin, som granskat kapitlet »Sjöduglighet», samt till ingenjörerna Ruben Östlund, Knud Reimers, Thorild Larsson, Tage Boghammar, Olle Kärnhagen och Harald Svärd, vilkas praktiska erfarenhet och sakkunskap varit mig till stor hjälp.

Stockholm i augusti 1955.

Curt BorgenstamUr innehållet i boken

Båttyper och deras egenskaper
Skrovform, fart och maskinstyrka
Sjöduglighet
Skrovbyggnad
Byggnadsmaterial
Ytbehandling
Plast- och lättmetallbåtar
Motorutrustning
Val av motor
Utombordsmotorn
Inombordsmotorn
Kyl-, smörj- och avgassystem
Backslag, reduktionsväxel
Dieselmotorer
Fotogendrift
Felsökning
Bränslesystem och brandsläckning
Axelledning, propeller
Manöverorgan
Roder och styrning
Girförmåga och kurvstabilitet
Manövrering
Underhåll
Uppläggning och vinterförvaring
Tabeller
Farttabell
Nomogram för överslagsberäkning av fart och effekt vid V-bottenbåtar
Nomogram för överslagsberäkning av propellervarvtal och verkningsgrad
Gray vinkelväxel

En mycket bra bok på 185 sidor om man vill lära sig hur olika skrovformer och motorer påverkar båten i sjön. Många läsvärda tips om motorinstallation, backslag och propellrar. Samt en massa tabeller och beräkningsformler som kan vara till stor nytta.
 
Tillbaka