Boktips


Min motors konstruktion och skötsel

Min motors konstruktion och skötsel

Edvard Hubendick var professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm mellan 1916 och 1945. Han var under 40 års tid nestor i Sverige när det gäller förbränningsmotorteknik, motorkonstruktioner och bränslefrågor.
   Vid sidan av John Nerén var han den ende som tidigt och i någon större omfattning ägnade sig åt historieskrivning i ämnet. Hubendick var unik i och med att han var med som ögonvittne när tillverkningen av de första svenska förbränningsmotorerna kom igång. Han har skrivit flera böcker i det här temat.
Till exempel:

  • Fiskebåtsmotorns konstruktion, skötsel och vård
  • Min bils konstruktion och skötsel
  • Min motorcykels konstruktion och skötsel


I den här boken förklaras inledningsvis motorns arbetssätt genom en jämförelse med en kanon, vars funktion också är beroende av gasers tryck och volymförändringar.
   Därefter beskrivs motorns konstruktiva utförande och funktion både vad gäller tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. Sedan följer ett kapitel om smörjoljor och bränslen, som innefattar Bensin, Motorbensol, Fotogen och Motorsprit.
   Slutligen ett par kapitel om motorns skötsel och vård där han rekomenderar att "varje motor minst en gång per år söndertagas och underkastas en grundlig rengöring och justering".
Flera sidor handlar om båtmotorer och dess funktion.
   Totalt är den här boken på 143 sidor och är mycket intressant och lärorik.


 
Tillbaka