Boktips


Med motor på sjön

Med motor på sjön

Det här är en av de tre böcker som den legendariske Ruben Östlund skrivit. De två andra är:

Boken om båtar - Handledning i båtbyggeri 1924

Motorbåten - Konstruktion och bygge 1965


Förord i boken
" Författaren till denna lilla bok har, under sin yrkesutövning som båtkonstruktör, sammanträffat med en mängd motorbåtsintresserade ur alla samhällsklasser. Mången gång har jag därvid fått höra ungefär följande: "Det är egendomligt att ingen kommit på idén att skriva en kortfattad och populär handledning i motorbåtens skötsel och handhavande". Detta har så småningom gjort samma tjänst, som den där droppen, vilken kom bägaren att rinna över. Nu är mitt hjärta fullt och det som har runnit över har jag sammanfattat  i efterföljande arbete. Denna bok är dock icke någon handbok i motorlära, navigation, båtkunskap eller sjömanskap. Den är i stället en kortfattad rapsodi av allt detta. Den försöker att i koncentrerad form ge fackmannens syn på motorbåtens utrustning, skötsel och underhåll samt hur man skall klara sig fram i skärgårdar och efter kusten med hjälp av sjökort och kompass".

   Ruben Östlund är ett välkänt namn inom motorbåtskretsar, han känner till vad den stora båtpubliken vill veta och han har förmåga att detaljerat, klart och vederhäftigt dela med sig av sina kunskaper till den stora allmämheten. Inledningsvis redogör författaren för de olika båttyperna och lämnar utförliga beskrivningar på hur en båt byggs, vilket slags material som ingår i den samt hur båten genom omsorgsfull och noggrann målning och översyn under olika årstider skall kunna hållas i fullgott skick. Därefter ägnar han ett stort utrymme åt båtens maskineri och manöverorgan, olika typer av båtmotorer och deras funktion, brandskydd och olika eldsläckningsmetoder.

Boken som är på 147 sidor innehåller en hel del bra tips.

Bra tips !

Boken är rikt illustrerad och skriven på ett sätt som kan förstås av alla. Den är oumbärlig under sommarens båtfärder likaväl som vid vinterns planerande för den kommande båtsäsongen.
 
Tillbaka