Boktips


Motorbåten som hobby

Motorbåten som hobby

Teknik för allas handböcker N:r 16

 


Ur förordet till 1:a upplagan

Eftersom det för de flesta som går i båtbyggartankar är absolut omöjligt att få personlig instruktion av någon båtbyggare, tror jag en liten handledning skall kunna ge så mycket av det väsentliga att resterande detaljarbete går av bara farten.
Motorns arbetssätt, typ, storlek och installation har ju primär betydelse, vid all motorbåtssport, av denna anledning har jag behandlat hithörande spörsmål tämligen ingående.
   För den som är nykomling bland båtsportarna, och för den som vill friska upp sina sjökunskaper, har sista kapitlet i boken ägnats studiet av sjökort och sjömärken samt sjölagarna till husbehov. Navigation är i och för sig såpass omfattande och komplicerat att en ingående behandling av detta ämne fordrar en hel bok och för de flesta motorbåtsägare är av så ringa intresse, att det helt utelämnats. Endast de ständigt. aktuella problemen har fått ta utrymmet i anspråk.
   Fullt medveten om att föreliggande lilla arbete alltså inte kan lämna en uttömmande beskrivning på alla uppkommande frågor i samband med motorbåtar hoppas jag dock att den skall motsvara sitt syftemål: en handledning.

Förord till 2:a upplagan

Liksom vid dispositionen av första upplagan har arbetet begränsats till anvisningar och rekommendationer som bäst passar amatören. Innehållet i denna andra utgåva har dock delvis omarbetats och utökats för att motsvara den aktuella utvecklingen och de nya resurserna på motorbåtsfronten.
För att göra boken kortfattad har ofta skrymmande utredningar och motiveringar till gjorda rekommendationer helt utelämnats.

Saltsjö-Duvnäs i maj 1957. "
Ur innehållet

  • Olika motorbåtstyper
  • Facktermer och uttryck
  • Materialkunskap
  • Båten på papperet
  • Amatörbygge
  • Motor med propellerutrustning och styrorgan
  • Motorskötsel
  • Lite sjömanskunskap

Boken består av 96 sidor och är ett bra hjälpmedel om man funderar på att bygga till exempel en liten plywoodbåt.
 
Tillbaka