Boktips


Motorbåten

Motorbåten

Ruben Östlunds i särklass bästa bok!
Det här är bibeln för dig som går i tankarna att bygga en motorbåt själv. Det som inte behandlas här behöver man nog inte bekymra sig över.

Den kan kännas lite tungläst i början, men allt eftersom man sätter sig in i alla aspekter som påverkar båtbygget så klarnar det.


Förord

Att köpa en färdig motorbåt eller beställa den efter egna intentioner, eller rent av bygga den själv, fordrar kunskaper om dess konstruktion och uppträdande i sjön. Det är i avsikt att ge de grundläggande kunskaperna för alla dessa aspekter som denna bok kommit till.
   I varje fall gäller det att vara klar över båtens storlek och fart, som svarar mot behovet, och därmed proportioner. Detta i sin tur bestämmer motoreffekt och skrovform med hänsyn till skrovets material ( trä, metall, plast). Av storleken, farten och materialet beror nämligen i hög grad skrovform, skrovkonstruktion och hopfogningsmetoder.
  Ämnets omfattning är emellertid så stort att det här är nödvändigt att så vitt möjligt komprimera framställningen i fråga om den allmänt beskrivande texten och istället ge utförliga praktiska exempel i form av berättande bilder med data jämte räkneschema och tabeller för några representativa mindre båttyper. Beskrivningarna av dessa typer är så pass instruktiva att de torde täcka det mesta ur såväl konstruktiv som hantverksmässig synpunkt.
   Om andra, större båtars detaljkonstruktioner kommer att nämnas, görs detta endast för att motivera vissa avancerade konstruktionsresonemang, men på ett sådant sätt att läsaren inte behöver gå in på mera djuplodande matematiska problem.
   Materialfrågorna har i sina sammanhang behandlats utförligt. I ett särskilt avsnitt av boken lämnas dessutom en översikt över aktuella materials meritvärden samt de metoder som är specifika för deras bearbetning.
                                                                                                  Ruben E. Östlund


Propellerteori

   Innehåll                                          sid
I. KONSTRUKTION OCH BERÄKNING 9
1. Förutsättningar 11
2. Konsten att rita båten 15
      Linjeritningens utförande 20
3. Beräkning av yta och volym,               tyngdpunkt och deplacement 27
      Beräkning av ytors tyngdpunkt 31
      Deplacementets volym och             tyngdpunktsläge 33
      Vikt- och momentberäkningar 36
4. Skrovets proportionering med             hänsyn till fart och vattenmotstånd 50
      Beräkning av motståndet 55
      V-båtens form och dynamik 57
      Fart och motoreffekt 60
5. Båtens stabilitet. Trimning 64
      Form- och vikt-stabilitet 67
6. Propellern 70
7. Rodret 76
      Dimensioner och roderkrafter 78
      Skädda 82
8. Utslagstabellen 83
      Materialdimensioner 86
      Inredningen 87
   
II. BYGGE OCH UTRUSTNING 91
9. Utslaget 93
      Nu kan bygget börja 98
10. Köl och stävar 101
      Tillverkning av köl 103
      Spunningen 105
      Tillverkning av stävar 109
11. Bordlägning, motorbädd m.m 110
      Nitningen 112
      Bottenstockar och vägare 113
      Brädgång och mantåg 115
      Skarvning av bord. Laskavstånd 116
      Akterspegeln 119
      Bordläggning 120
      Impregnering 124
      Motorbädden.                              Förberedande arbeten 125

sid
12. Förstärkningar, vägare samt däck 127
      Sido- och slagvägare 130
      Däck 134
13. Inredningsarbeten som kan göras       samtidigt med skrovbygget. 137
      Inredningsdetaljer 140
      Överbyggnader 149
14. Motorinstallation och de faktorer       som inverkar 152
      Vibrationsdämpare 156
      Motorplacering 160
      Propelleraxeln 162
      Ledningar för kylvatten,                   avgaser och bränsle samt         
      ljuddämpare
166
      Uppriktning av motor 174
      Isoleringsmaterial 175
15. Instrument- och elektrisk                  installation, ventilation 176
      Styrorgan 178
      Elektrisk installation 180
      Ventilation 183
   
III MATERIAL OCH ARBETSMETODER 187
16. Båtmaterialoch dess egenskaper       Trä. 189
      Metall 201
      Plast 205
17. Speciella arbetsmetoder som           betingas av materielen 208
      Tillverkning av plastskrov 210
      Några ord om limning 216
IV. ALLMÄNNA TABELLER OCH       HJÄLPMEDEL 219
       Regelbundna ytor och deras
       tyngdpunktslägen
223
       Regelbundna kroppars volymer
       och deras tyngdpunktsläge
223
      Dimensionstabeller (enl. KMK) 225
      SAKREGISTER 233
   
   
   
   
Den här boken är full med förklarande text och illustrativa bilder.

Borrning för propelleraxel


Om du får tag på den här boken, Köp den! Och kolla att bladet med rättelser medföljer. Det är ett löst blad som lätt försvinner. Om det inte är med, pruta, och kontakta mig så kan jag ordna en kopia på rättelserna.
  Sammanfattningsvis, om du renoverar eller bygger ny motorbåt så är det två böcker du behöver, Motorbåten av Ruben Östlund och Träbåtsrenovering av Thomas Larsson. Med dessa böcker i bokhyllan så kan man läsa dig till det mesta som man funderar på.
 
Tillbaka