Boktips


Svenska båtmotorer

Svenska båtmotorer  

Förord


Denna bok handlar om svenska båtmotorer, de fabriker där de gjordes, de konstruktörer och människor som skapade dem och om hur motoriseringen av den svenska småbåtsflottan gick till. Det är en storslagen och betydelsefull epok i svensk industrihistoria som läggs under lupp: Sverige var en av världens mest betydelsefulla producenter av båtmotorer under 1900-talet.
   De svenska båtmotorfabrikerna har genom sin stora produktion och motorernas höga kvalitet, satt outplånliga spår runt kusterna, på sjöarna och floderna i snart sagt jordens alla länder. Under tiden 1890 till 1980 tillverkades ett par miljoner båtmotorer av i runt tal 250 fabriker och verkstäder i Sverige. En stor del av motorerna gick på export till Afrika, Sydamerika, Asien och mot slutet även till USA.
   Bokens tyngdpunkt ligger på de mindre bensinmotorerna för nöjes- och fiskebåtar, men eftersom andra typer dominerade i förbränningsmotorernas tidigaste år, är även dessa med till en början. Tändkulemotorerna följer en egen utvecklingslinje mot dieselmotorer och kommer i denna historik att ganska snart tona bort till förmån för de motorer som gjorde fritiden på sjön till en folkrörelse. Nästan alla svenska båtmotorer finns med; i alla fall de som tillverkats i mer än några hundra exemplar.
   Vi hoppas att både den initierade läsaren och novisen, som någon gång fascinerats av en motor, skall få sin beskärda del av den kultur som betytt så mycket för så många underett sekel. År 1993 är det jämt 100 år sedan John Weyland tillverkade den första svenska båtmotorn.

Provrummet vid Solofabriken med motorprovarna Eric Gullström, Martin Larsson och Gösta Lagerqvist omkring 1940.

Interiörbild från Bröderna Skoogs motorfabrik i Borlänge

Ovanstående text och bilder är hämtade ur denna fantastisk bok på 247 sidor, om Sveriges mest intressanta industrihistoria. Alla stora märken är representerade med en grundlig historiebeskrivning som täcker det mesta.

 
Tillbaka