Boktips


Svenska träbåtar

Svenska träbåtar

Det finns inga rationella skäl till att skaffa träbåt. En träbåt talar inte till plånboken eller förnuftet, den talar till en oidentifierbar plats i magtrakten. Det är en känsla som kan utvecklas till en livsstil.
   Man köper inte en träbåt för att endast komma ut på vattnet. Det handlar också om estetik och kultur och kanske om att se värdet i att engagera sig i något som aldrig blir helt färdigt. Ingen träbåts ägare förevisar sin båt utan att säga något om vilka förbättringar som ska göras nästa vinter, vad som sak bytas ut eller snyggas till.
   För de allra flesta är arbetet med en träbåt också något som erbjuder lite omväxling från det man gör till vardags, en flykt till ett eget och överblickbart projekt. Genom att ta hand om en träbåt håller man ett stycke historia vid liv.

Större delen av den svenska träbåtsflottan är mellan fyrtio och drygt hundra år gammal och kräver en hel del uppmärksamhet av sina ägare. De knappt fem månader om året som man faktiskt kan använda båten är bara en liten del av att äga en träbåt. Träbåt är något man har året om och varje årstid kräver sina sysslor.
   Ofta jämförs träbåtar med plastbåtar men det är en helt ointressant jämförelse. Trä och plast är lösningar på olika behov, svar på olika frågor. En träbåtsägares förhållningssätt till sin båt skiljer sig från plastbåtsägarens. Är det bara möjligheten att komma ut på sjön man är ute efter är en plastbåt ett minst lika bra alternativ. Men en träbåt är så mycket mer – den är vacker och har en själ. En träbåt tar man till sitt hjärta och investerar mycket tid och kärlek i.
   Att få en plastbåt fin handlar ofta bara om hur mycket pengar man är beredd att spendera. Träbåtar är ständigt pågående projekt. Ägarna drivs ofta av en vision om att återskapa sin båt till orginalskick eller helst ännu bättre. Att båten blir liggande vid bryggan en sommar därför att man inte hann klart till sjösättningen betyder inte att man förlorat en säsong – man har bara kommit ett steg närmare visionen.


Förord

När man står där som stolt ägare till sin första träbåt, full av entusiastiska planer, upptäcker man att det inte följde med någon manual. Hur gör man? Vad är det för båt man tagit sig an egentligen? Som nybliven träbåtsägare är det mycket man undrar över och det är svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp och råd.
   Vi har försökt skriva den bok vi själva saknade när vi skaffade träbåtar. Svenska träbåtar är tänkt att fungera som stöd och inspiration för alla som är på väg in i träbåtsvärlden eller som haft båt en tid och vill veta mer. Vår ambition har inte varit att redovisa alla svenska båttyper eller att skriva en instruktionsbok om hur man renoverar sin träbåt. Inte heller berättar vi allt om träbåtarnas historia. Sådana böcker finns redan. Däremot vill vi skingra en del av de frågor man ställs inför som träbåtsägare och ge en introduktion till träbåtslivet i Sverige. Helt enkelt göra det enklare, roligare och mer givande att äga träbåt.

Vi hoppas att den här jordnära boken ska förta en del av de krav man kan känna efter att ha sett polerade uppvisningsbåtar på bilder och på festivaler. Det behöver inte vara svårt och betungande att ha en träbåt. Det ska tvärtom vara roligt och en båt ska kunna anvä. Patina är vackert.


Ess-båts annons

PATRIK LINDEN, skribent
ANDREAS MILLDE, båtbyggare
JOACHIM PETTERSON, projektledare, formgivare och illustratör
TOBIAS REGELL, fotograf

Allt det här och mycket mer finns att läsa i den här underbara boken om träbåtar, som inehåller 184 sidor med masor av fantastiska bilder, illustrationer och intressant och lättläst text.
 
Tillbaka