Boktips


Träbåtsrenovering

Träbåtsrenovering Citat ur inledningen.
"När jag började med träbåtsreparationer hade de flesta träbåt av ekonomiska skäl. Man hade inte råd att köpa plastbåt, utan höll nödtorftigt liv i träbåtarna. I dag finns det gott om begagnade, billiga, lättskötta plastbåtar som i många fall också ger bättre boendekomfort. De som skaffar träbåt nu för tiden gör ett medvetet val, man kan tala om träbåtskänsla, en träbåtskultur. Underhållet av en välskött plastbåt och en välskött träbåt tar ungefär lika mycket tid. Men plastbåten är förlåtande, det är inte träbåten. Har man inte tid med plastbåten en vår krävs det bara lite grundligare vaxning året efter. Motsvarande behandling av träbåten ger drygare underhåll i flera år och vissa skador kan bli bestående. Mångkonsumerandet av fritid har gjort att de som är ute efter enbart båtåkandet har skaffat plastbåt, medan träbåtsägarna ofta är båthistoriskt intresserade och har båtvårdandet som ett intresse".

Förord

Med den här boken vill jag förmedla mina kunskaper och erfarenheter om träbåtsvård. Både vad gäller underhåll och renovering. Renovering är ett speciellt hantverk, som det inte har skrivits så mycket om tidigare. Att renovera känns ibland som att bygga båten baklänges. Arbetsmomenten kräver mycket funderande. Att hitta begränsningar som ger styrka och ekonomi är en viktig del av arbetet.
   Boken vänder sig till alla som är intresserade av träbåtar men då ambitionen varit att dela med mig av mina erfarenheter om mera genomgripande renoveringar kan boken även vara intressant för den som vill prova på renovering som yrke. Boken omfattar underhåll, kännedom om material och verktyg, en tillbakablick på utvecklingen av båtbyggeriet och arbetsbeskrivningar med utgångspunkt från mina erfarenheter.
   Underhållet är viktigt, det är detta mer än renoveringarna som ger båtarna ett långt liv. För att kunna göra en bra reparation av en skada måste man känna till hur båtarna är uppbyggda. Kunskap om båtarnas historia och utveckling ger en bra grund för en lyckad renovering. Arbetsgångarna i boken blir komprimerade, det är mycket som ska få plats.
   Jag har inte väjt för fackspråket, det är exaktare och spar in omskrivningar. Mycket av fackspråket kommer från en muntlig tradition, och är även det värt att bevara. Boken har därför fått en utförlig ordlista. Fritidsbåtar är den typ av båtar jag arbetat med som reparatör och renoverare av träbåtar i Stockholmsområdet. Jag har inte jobbat så mycket med allmogetraditionen, den dokumenteras för övrigt på ett alldeles utmärkt sätt av Föreningen Allmogebåtar.
   Formen «vi» i boken syftar på min läromästare och arbetskamrat sedan mer än 25 år, Harry Johans, båtbyggare med sitt ursprung på Åland, samt arbets- kamrater och lärlingar från olika renoveringsprojekt.
   Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och Svenska Skärgårdskryssareförbundet uppmuntrade till ett artikelskrivande som nu lett fram till den här boken. jag vill speciellt tacka Gunnar Mårdsjö, dåvarande ordförande i SSKF för uppmuntran i starten. Christer Ulvås har hjälpt till med fotot. Björn Melander har tålmodigt hjälpt till med faktagranskning och korrektur tillsammans med Wolfgang Johansson. Bland flera andra har även Linus Ek och Bo Berg hjälpt till med granskning.
   Sist men inte minst vill jag tacka min familj, Lena, Kristin och Olle, för att de tålmodigt ställt upp under arbetet med boken


Nacka i mars 2002


Thomas Larsson


Ovanstående text och bild är hämtad ur boken.

Det är tur att det finns mäniskor som Thomas Larsson, som är villig, och tar sig tid, att dela med sig av all den kunskap som han samlat på sig. Han har sunda åsikter och ett fantastiskt kunnande. Den här boken är ett "måste" i bokhyllan hos varje träbåtsfantast.


Sammanfattningsvis, om du renoverar eller bygger ny motorbåt så är det två böcker du behöver, Träbåtsrenovering av Thomas Larsson och Motorbåten av Ruben Östlund. Med dessa böcker i bokhyllan så kan man läsa dig till det mesta som man funderar på.

 

Tillbaka