Motorbåtens historia


Pionjärtiden

Den första motorbåten byggdes på 1860-talet av en man vid namn Etienne Lenoir. Han försåg en roddbåt med en motor som drevs av stenkolsgas som var en typ av högexplosiv lysgas. Maskinen var fyrcylindrig och utvecklade 3 hk, den blev dock alltför dyrbar i drift för att få någon praktisk betydelse.
   I hans spår gick en fransman som år 1870 på floden Seine demonstrerade en motorbåt av mera tillförlitlig konstruktion. Hans namn var Fernand Forest och denna båt kan sägas vara ursprunget till våra dagars motorbåt.
Etienne Lenoir
Etienne Lenoir

Gottlieb Daimler


Det blev emellertid tyskarna som skulle ta det definitiva steget mot en praktisk lösning av motordriften i båtar och mannen bakom detta verk var den berömde motorkonstruktören Gottlieb Daimler. Sin första motorbåt byggde han 1888, den var 6 meter lång och försedd med en 2 hästars bensinmotor. Den hade soltak och såg ut som den tidens små ångslupar.

G. Daimler
En augustidag i Neckars stillaflytande vatten skulle båten demonstreras för intresserade. När alla kommit ombord lyfte en herre i plommonstop och yvigt helskägg på en låda mitt i sittbrunnen. Där fanns en besynnerlig gjutjärnstingest med svänghjul och två rörformade cylindrar i V-form.
   Mannen i plommonstopet var ingenjören Gottlieb Daimler och det han visade var den märkliga motor som han just konstruerat. Motorn startades och båten styrde ut på floden med nära fem knops fart.
Daimlers första båt
Daimlers båt i Neckar
 
    En av dem som var med ombord berättade senare:
Båten väckte allmän beundran då den rörde sig framåt utan att man kunde märka vare sig drivkälla eller skorsten. Den lilla maskinen står i ett hus mitt i båten och arbetar med föga buller, utvecklar ingen rök och behöver ingen uppvärmning.
   Det är en s.k. benzinmaskin. Här tillförs en kittel luft och benzin i bestämda mängder, varefter en elektrisk gnista antänder blandningen och får den att explodera. Explosionen verkar på rullar och dessa överför rörelsen på en skeppspropeller
”.
 
Några år senare körde Daimler en motorbåt runt Sicilien, en resa på omkring 560 sjömil. Medelhastigheten höll sig vid 6 knop och under 88 gångtimmar förbrukade han omkring 2 kg bränsle i timmen. Detta resultat var epokgörande, det visade klart och tydligt att det var både tekniskt och ekonomiskt möjligt att driva små båtar med explosionsmotorer som de på den tiden kallades.

På hösten 1890 kom den första motordrivna båten till Sverige.
Disponent Sune Amilon hade genom ett personligt besök hos Gottlieb Daimler i Tyskland gjort sig en uppfattning av dennes motorkonstruktioner.
   Av Daimler hade Amilon inköpt en motorbåt samt förvärvat licens för att bygga båtmotorer. Motorfabriken Vulcan i Norrköping övertog snart rätten att bygga motorerna och under vintern 1890-91 började de sin tillverkning. Vulcan experimenterade med Daimlermotorerna i olika slags bruksbåtar.

Vulcanbåt

I den första satte man motorn på den förstärkta aktertoften och överförde kraften till propellern med en böjlig axel som bestod av en grov fjäder innesluten i ett S-format rör. En sådan lösning var emellertid inte lyckad, motorn var alldeles för tung och för högt placerad, kraftöverföringen var inte heller effektiv.
Klicka för större bild
Snart nog insåg man också att ångsluparnas propellermontage var det enda riktiga. Motorn placerades alltså på en bädd i båtens inre och axeln fördes ut genom en hylsa i akterstäven. Var motorn skulle placeras i båten blev en inredningsfråga. Motorkraften var ännu så ringa och farten så låg att skrovets form knappast kom att inverka på båtens gång. Långt senare skulle motorplaceringen bli en trimningsfråga.
De första motorbåtarna var föga driftsäkra, framför allt var det då tillgängliga tändsystemet (batteritändningen) det som vållade ständiga start och driftsvårigheter. En motorbåtsfärd på den tiden avbröts nästan alltid av en stunds drivande då och då, medan motorn tog sig en vilopaus.

Vulcanmotor 1891

Som alltid då nya idéer provas finns det krafter som försöker misskreditera den nya tekniken. Motorbåten ådrog sig stort mänskligt löje under sin barndomstid, skämtpressen och revyernas kvickhuvuden överbjöd varandra i lustigheter, samtidigt som de gamla hederliga ångsluparna lovsjöngs.
   Trots lustigkurrarna hade motorbåten dock några tekniska övertag över ångslupen. Maskinen vägde betydligt mindre i förhållande till den kraft det utvecklade. Den tog också avsevärt mindre plats. Därtill kunde den startas och köras omedelbart (om den nu startade) medan ångslupen måste påeldas flera timmar innan den kunde köras.
Vulcanmotor
Den olyckliga benämningen explosionsmotor inbjöd också till att utmåla alla de livsfaror som ett sådant maskineri förde med sig. När som helst kunde det flyga i luften, medtagande både fartyg och passagerare. Även försäkringsbolagen tvekade inför det eldfängda och explosiva bränslet som i ganska stora mängder måste medföras ombord.

Trots en oförstående värld gick motorbåten vidare.
    Nästa