Motorbåtens historia


Sjösläde

Det har under motorbåtens utveckling provats en massa udda båtkonstruktioner och sjösläden är en av dem.
Ursprunget kommer i från Amerika och det var Albert Hickman som patenterade sjösläden år 1913. Båt typen utmärker sig för hög fart vid stort deplacement trots relativt liten motor.
   Byggnadssättet var oftast diagonalkravell på träspant. Båten har en konkav v-botten och hade från början ofta två motorer och fyra ytskärande propellrar. Varje motor drev genom en växelanordning två propellrar, och med denna invecklade konstruktion blev sjösläden mycket dyr.
   På flerpropeller slädar satt det två roder, ett vid varje skrovsida i höjd med propellrarna. På grund av denna placering så kunde inte propellerns vattenstråle utnyttjas för kursändring och därmed så blev den inte lika lättmanövrerad som en traditionell båt.
Diagonal bordläggning
Bilden ovan visar två olika typer av diagonal bordläggningar

Senare erhölls goda resultat med enkelpropeller och där satt ett roder placerat bakom propellern som på vanliga båtar och därmed blev sjösläden både billigare och mer lättmanövrerad. Båttypen användes bland annat av flottan och tullen i Amerika med stor framgång.

Ritning på sjösläde
Bilden till vänster visar en ritning till en sjösläde från början av 1920-talet. Denna har en motor och dubbelpropeller montage samt två roder placerade på skrovsidorna.

I Sverige har det funnits åtminstånde två sjöslädar. Den första ritades av C.G Pettersson och Einar Runius 1923, och de lät bygga den på Karlsro varv i Roslagen. Den andra beställdes 1928 av Torsten Kreuger stax efter att Ivar Kreuger fått sin "Svalan". Torsten ville naturligtvis inte vara sämre än sin bror och lät ett varv i England bygga denna sjösläde.
   Denna båt var 15 x 3,5 meter och utrustad med två stycken Liberty V-12:or som gav detta vidunder en fart på 72 knop! Det här var otroliga siffror på den tiden. Brodern Ivars Svalan ansågs ju som otroligt snabb med sina 52 knop, och den här var ännu ett strå vassare. Under en kombinerad provtur och familjeutflykt rände släden i hög fart på en trästock som gick genom bordläggning och fördäck, båten räddades sjunkande upp på Fjäderholmarna.
   Båten forslades till England för reparation, men efter reparationen hade farten gått ned så avsevärt att Torsten lät den återgå till varvet.

Torsten Kreugers Sjösläde
Torsten Krugers sjösläde vid provkörning


Om den här båten funnits kvar i Sverige hade jag gjort allt för att ha den i min ägo, vilken otroligt häftig farkost.

Det här är nu slutet på min lilla uppsats om motorbåtens historia. Utvecklingen av motorbåten pågick i många fall parallelt och inte nödvändigtvis i den följd som jag här har delat upp de olika kapitlen. Naturligtvis fortsatte motorbåten att utvecklas till det vi är vana att se idag, men jag har valt att sluta min berättelse här när det fortfarande byggdes träbåtar.

Och här vill jag passa på att lägga till en händelse från verkliga livet. Vi hade besök på träbåtsbyggarutbildningen av en mindre skolklass med elever i 9-10 års åldern. En av pojkarna blev tillfrågad om familjen hade båt. Och han svarade snabbt och sanningsenligt: "Nä vi har ingen riktig båt, bara en plastbåt."

Om ni har synpunkter eller kompleterande uppgifter är ni välkomna att kontakta mig.


Mina Källor:

Fritidsbåten av Åke Janhem
Svenska båtmotorer av Lars Biström och Bo Sundin
Min motorbåts konstruktion och skötsel av C:G Pettersson och Edvard Hubendick
Pentabladet 1929-1939 utgiven av Pentaverket i Skövde
Sjöhistorisk årsbok 1973-74
m.m