Svensk båthistoria


C.O Liljegren (1865-1939)


C.O Liljegren, civilingenjör och skeppsbyggare. Han konstruerade såväl segelbåtar som motorbåtar. Sin teoretiska utbildning om båt- och skeppsbyggeri fick han på Kungliga tekniska högskolan.
   Efter studietiden reste Liljegren runt i England, Frankrike och Tyskland för att studera båtar och båtbyggeri.


C O Liljegren var under några perioder bosatt i USA och emigrerade för gott i början av 1920-talet. 1895-96 var han anställd som konstruktör i Bristol hos Herreshoff.
   Han återkom till Sverige under en två års period innan han flyttade till USA 1898 och stannade där i 6 år. 1907 då han sedan en tid var tillbaka i Sverige konstruerade han Duo, som då var Sveriges snabbaste båt.
   Denna båt var också gjord efter amerikanska förebilder och hade dubbel kilform, var 12 meter lång med en bredd av bara 1,3 meter.
   Liljegren hade alltså använt sig av en kombination av lång-smal och dubbel kilform.


Duo under förberedelser inför tävling
Han konstruerade flera båtar av denna sort, bilden till vänster visar en ritning som tillkommit under en av Amerika vistelserna.
Klicka på ritningen för större bild

Liljegrens artiklar och insändare syntes oftat i tidningar och tidskrifter där han redogorde för sina synpunkter och teorier. Även sedan han flyttat till USA kommer några livstecken under 1920- och 30-talet. När man ser Liljegrens insändare får man ett intryck av att han har ett obegränsat självförtroende, som för en nutida läsare kan ge ett naivt och nästan komiskt intryck.
   Att han trots sinal egenheter var en betydande båtkonstruktör bevisades 1910 i Kiel, då Agnes II vann Entonnarepokalen i tävlan med båtar från sex andra länder. Detta var då den största internationella seglingsframgången för svensk segelsport.
   Liljegren förutsåg tidigt skärgårdskryssarnas utveckling mot längre och smalare båtar och hade förslag till regeländringar som skulle skapa sundare båtar.

Totalt torde Liljegren ha åstadkommit ca 300 konstruktioner, hur många av dessa som också är byggda är svårt att avgöra.

Källa:
Fritidsbåten av Åke Janhem
Gunnar Johansson
 
Tillbaka